Psykolog til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

PPR Syddjurs Kommune søger to engagerede psykologer, til faste stillinger på hhv. 37 og 30 timer/uge.
Herudover søges to engagerede psykologer til vikariater på 30-37 timer/uge fra 1. januar 2024 til 30. juni 2024.

Dit arbejde vil foregå i Kommunens Skoler og Dagtilbud (0-18 år), og der vil være tale om selvstændig varetagelse af rådgivning og vejledning til pædagogisk personale og forældre.  

I PPR arbejder vi undersøgende, vurderende og konsultativt med råd og vejledning om børns trivsel og udvikling med fokus på barnet i sin kontekst og en god proces i samarbejdet med forældre, skoler, dagtilbud og tværprofessionelle samarbejdspartnere.

Inklusion og arbejdet omkring skolernes og dagtilbuddenes læringsmiljøer står højt på vores dagsorden.

PPR Syddjurs er organisatorisk forankret i Børn og Læring og samarbejder tæt på tværs af kommunens indsatsområder. PPR er en tværfaglig organisation bestående af 25 ansatte fordelt på psykologer, tale­hørekonsulenter, konsulenter og ergo- og fysioterapeuter.

PPR Syddjurs er en arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø med kompetente og fagligt engagerede kolleger, der vægter refleksion, samarbejde og humor.

Kvalifikationer vi lægger vægt på:

Du kan varetage praksisnær og videnskabeligt underbygget sparring inden for det pædagogiske og psykologiske felt til centrale og decentrale fagpersoner. Din uddannelse er cand. psyk. eller cand.pæd.psyk.

 • Du ønsker at gøre en forskel for, at alle børn kan trives og lære og deltage i inkluderende fællesskaber i skoler og dagtilbud.
 • Du er stærk i relationen til andre mennesker og god til at samarbejde.
 • Du har godt indblik i PPR’s arbejdsområde.
 • Du har drive, er opsøgende og kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i opgaveudførelsen.
 • Du har blik for den relevante inddragelse af andre fagligheder i opgaveløsningen.
 • Du forventes at have stor viden inden for pædagogik og udviklingspsykologi, som du kan omsætte til et praksisnært sprog og handling.
 • Erfaring med pædagogisk-psykologiske test- og undersøgelsesværktøjer.
Arbejdsopgaver:
 • Du vil i stillingen være tilknyttet, som rådgiver for Kommunens Dagtilbud og Skoler.
 • Faglig rådgivning og vurdering i gode processer på skoler og i daginstitutioner med henblik på at etablere en tidlig forebyggende indsats.  
 • Vidensbaseret og praksisnær rådgivning og vejledning til det pædagogiske personale og ledelse på almenområdet.­
 • Tværfaglige undersøgelser af børn med særlige behov, herunder udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurdering.
Ønsker du yderligere informationer, bedes du rette henvendelse til Leder af PPR Christina Vingborg på tlf. 20 34 58 85

Ansøgningsfrist er den 5.november 2023 kl. 23.00.

Ansættelsessamtalerne finder sted den 13. november 2023.
Opstart den 1. januar 2024.

Du bedes vedlægge eksamensbevis/-er ved ansøgningen og evt. udtalelser.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5927817

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet