Vil du være med til at hjælpe os på vej med læring- og trivsel på Hornslet Skole?

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger pr. 1. januar 2024 en læring- og trivselsvejleder 😊

 • Brænder du for elever, der har brug for noget særligt for at blive en del af læringsfællesskabet? og har du redskaberne til det, så du kan hjælpe vores kollegaer på vej?
 • Har du erfaring i drift af mellemformer?
 • Er du struktureret, stærk i kommunikationen og god til at vejlede både kollegaer og forældre?
 • Ved du, hvornår du skal gå forrest, ved siden af og bagved?
 • Kan du koordinere samarbejde mellem skole, PPR, kommune og forældre
 • Er du en tydelig mødeleder og tør tage de svære samtaler?
Hornslet Skole er en dynamisk skole med ca. 900 elever, der går en spændende tid i møde med stigende elevtal og etablering af en selvstændig udskolingsafdeling fra 2024-25. Vi søger en lærings- og trivselsvejleder, der i et tæt samarbejde med det øvrige trivselsteam, ledelsesteamet, kollegaer og forældre, har energi, lyst og vilje til at løfte opgaven med at gøre Hornslets børn og unge klar til verden. Sammen skal vi skabe fremtidens skole for alle børn og unge i vores skoledistrikt.

Din profil

Vi søger en professionel og visionær lærings- og trivselsvejleder i vores udskoling, der kan indgå som en del af vores samlede ressourceteam. Ressourceteamet består af 3 lærings- og trivselsvejledere, fast personale i vores mellemformer samt lærere med specialkompetencer. Din funktion bliver primært i udskolingen og du skal kunne koordinere og understøtte børnene i vores udskolingscafe (udskolingens mellemform), og sikre kvaliteten og den gode udvikling af denne. Udover at understøtte lærerne i at lykkes med deres opgave ude i klasserummet, så skal du ligeledes kunne fungere som tovholder på elevsager – både de som ligger i PPR, men også understøtte klasseteamet i de sager som fylder i hverdagen. Det kræver derfor koordinering og overblik samt til tiden en god portion tålmodighed.

Du er nærværende og evner at håndtere forventninger fra ambitiøse kolleger, medarbejdere, forældre og elever. Du er analytisk og struktureret og god til at skabe overblik. Du kan håndtere distribueret ledelse, og så er du stærk i relationen til dine kollegaer, børn og i forældresamarbejdet. Du evner at kommunikerer professionelt omkring de unge mennesker og gå forrest i den gode dialog - også når det bliver svært.

Det er vigtigt, at du motiveres af at igangsætte og følge op på processer af såvel faglig-, pædagogisk- og samarbejdsmæssig karakter. Du skal være enig i, at læring og trivsel går hånd i hånd, og at dannelsen handler om glade og livsduelige børn og unge med mod på at komme videre. Du skal brænde for at udvikle skolen sammen med en flok engagerede kollegaer, og så skal du have viden om og forståelse for diagnoser hos børn og unge ind i en pædagogisk/didaktisk kontekst. Det er samtidig vigtigt, at du forståelse for den organisatoriske kompleksitet der ligger i, at arbejde på grænsen mellem almen og special.

Ydermere skal du gerne besidde en stærk relationskompetence, organisatorisk overblik, stærke kommunikative evner og ikke mindst en god portion humor. Det er vigtigt, at du tør og kan stå fast – også i blæsevejr.

Opgaveportefølje, som fordeles mellem skolens lærings- og trivselsvejledere:
 • Underviser/facilitator af mellemform sammen med ressourceteam – ca. 5 lektioner.
 • Observation og sparring i klasserum – planlagte klasseindsatser og deltagelse på forældremøder
 • Møder og samarbejde omkring elevsager
 • Sparring med årgangs- og klasseteam om deltagelsesmuligheder
 • Skolefraværsager
 • Mødeledelse og koordinering af TF-møder med PPR
 • Understøtte børn på særlige vilkår gennem prøver og eksamener
Uddannelsesmæssig baggrund

Din uddannelsesbaggrund kan være lærer eller anden pædagogisk uddannelse. Du har viden om, erfaring med og forståelse for børn og unge med diagnoser og særlige specialpædagogiske behov ind i en pædagogisk og didaktisk skolekontekst. Kendskab til udskoling vægtes højt.

Kontakt og ansøgningsproces

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ved spørgsmål kan du kontakte afdelingsleder Lisbeth Ellehauge Bech på 26 21 78 84.

Ansættelse pr. 1. januar 2024 – eller så snarest muligt.

Stillingen er fuld tid.

Ansøgningsfrist: onsdag den 23. november 2023. Forvent en caseopgave som skal løses.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. november i tidsrummet 12.00 -15.00

Løn efter gældende overenskomst.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Ballesvej 6, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5937931

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet