Administrativ sekretariatsmedarbejder søges til Børn og Læring, Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En af vores dygtige og effektive administrative sekretariatsmedarbejdere har valgt at gå på pension.

Derfor søger vi en ny kollega til en 30-37 timers stilling pr. 1. januar 2024.


Hovedopgaverne er primært inden for skoleområdet.
Opgaverne vil bl.a. bestå af elevadministration, betaling af mellemkommunale regninger, afstemning af bidrag til staten for privatskoler og efterskoler og behandling af ansøgninger om økonomisk tilskud.
 
Desuden vil du få en sekretærfunktion for visitationsudvalget ved visitation af elever til specialtilbud og diverse øvrige ad hoc-opgaver.

Du vil indgå i et administrativt team på fire medarbejdere, der varetager den løbende administration på skole- og dagtilbudsområdet i Syddjurs Kommune. Den endelige opgavefordeling vil afhænge af din profil og dine kompetencer og vil ske i dialog med teamet.

Der anvendes ØS Indsigt, ESDH-systemet Acadre, elevadministrationssystemet TEA, Excel, Outlook og andre administrative systemer. Kendskab til disse og især Acadre og TEA vil være en fordel. Vi kommer til at mangle en superbruger i Acadre, så det vil også være en fordel, at ESDH-systemer har din interesse.

Vi tilbyder:

  • et job, hvor dagene aldrig er ens
  • gode kolleger, som lægger stor vægt på at hjælpe hinanden, og at vi får vores daglige grin.
  • høj grad af selvledelse
  • fleksibilitet med mulighed for hjemmearbejdsdage.
Vi lægger vægt på, at du arbejder struktureret og er indstillet på en stor grad af selvstændighed i opgaveløsningen.

Du kommer til at referere til en chef for et sekretariat, der dækker fagområderne Børn og Læring og Sundhed og Ældre.

Du vil komme til at samarbejde med skolesekretærerne på kommunens folkeskoler og få kontakt til socialrådgivere, psykologer og UU-vejledere, ligesom du vil få en tæt dialog med den ansvarlige for visitationsudvalget.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst. Har du evt. spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til sekretariatsleder Lotte Hanberg Sørensen på 20 15 05 98.

Ansøgningsfrist den 13. november 2023.

Samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Afdeling: Børn og Læring og Sundhed og Ældre – Sekretariat 

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5925222

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet