Børnehuset Jordbærmarken søger naturglade medarbejdere.

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillinger til besættelse er:

1 Pædagog/Pau 35 t. pr.1. august 2023

1 Pædagog/PAU 34 t. pr.1. september 2023

1 Pæd. medhjælper. 1. september 2023


Om os:

Jordbærmarken er kommet godt fra start og mangler nu flere medarbejdere, som brænder for at skabe en god hverdag for børnene. Vi er normeret til på sigt at rumme i alt 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn og børnegruppen vokser fra måned til måned.

Den pædagogiske vision for Jordbærmarken har sit omdrejningspunkt i naturen og i arbejdet med, hvordan udeliv kan fungere som læringsrum på en meningsfuld og synlig måde. Der vil være fokus på glæden ved at være under åben himmel hver dag, og på at have naturen i højsæde, herunder bevidstheden om bæredygtighed og hvordan vi sammen passer på miljøet.

Fundamentet for den daglige pædagogiske praksis bygges med afsæt i NPRP (Neuropsykologisk Relationel Pædagogik), som er en helhedsorienteret pædagogisk tilgang til arbejdet med bl.a. børn og familier i Dagtilbud. Desuden arbejder vi med udgangspunkt i den styrkede læreplan og du skal derfor kunne koble dig til vores pædagogiske tilgang og understøtte læring gennem hele dagen. Pædagogisk og organisatorisk justeres hverdagen efter den aktuelle børnegruppe.

Muligheder og kompetencer

Vi er allerede godt i gang med at udvikle den pædagogiske hverdag, men der er stadig meget, som løbende afprøves og justeres. Derfor er der også rig mulighed for at deltage i samskabende processer med fokus på faglig udvikling og fællesskab. Her er plads være plads til kreativitet, nysgerrighed og til sammen med os andre, at lægge nye stier, mens vi går dem.  Det betyder også at der kan være mange bolde er i luften, og at du skal kunne trives i, at ikke alle svar er givet på forhånd.

I udviklingen af Jordbærmarkens faglige fundament og praksis er det nødvendigt at kunne udvise åbenhed overfor andres perspektiver, samt reflektere over såvel egne som andres værdier og handlemønstre, for at opnå en fælles forståelse og retning. Netop derfor leder vi efter medarbejdere med stærke relationskompetencer både i relation til børn, forældre og kollegaer.

Det forventer vi du kan

  • gå foran i at få naturen helt ind under huden i hverdagens DNA
  • beherske overblik og nærvær i børnegruppen som helhed og i relation til det enkelte barn
  • agere loyal, struktureret, fleksibel og mødestabil
  • lege og fordybe dig, samt følge og udvikle børnenes initiativer
  • arbejde kvalitetsbevidst med aldersgruppen 0-6 år
  • Tage initiativ, arbejde selvstændigt og bidrage til planlægning, udførelse og dokumentation af praksis.
  • Anvende IT baserede redskaber eks. Aula., Teams, Outlook m.m.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.

I forbindelse med ansættelse indhentes børne- og straffeattest ved evt. ansættelse

Har du yderligere spørgsmål til stillingen kan leder Dorte Bygballe Lindebæk kontaktes på 24 65 84 54

Ansøgningsfrist den 11. juni 2023

Der er løbende samtaler

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Rodskovvej 58, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://syddjurs.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=d05ad7dd-2c0a-47c1-845d-923248e55b79

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843923

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet