Borgere i Ryomgård bidrager med idéer til vejprojekt og cykelstier

Foto: Syddjurs kommune.
dato

80 borgere kom med idéer til Nord-syd-vejens forløb igennem Ryomgård

Den 23. maj 2024 mødtes 80 borgere til et arrangement afholdt af Syddjurs Kommune, hvor de bidrog med idéer til Nord-syd-vejens forløb igennem Ryomgård. Deltagerne blev præsenteret for tre tekniske forslag, og der var især mange kommentarer om den høje trafikfart samt behovet for bedre cykelstiføringer i området.

Syddjurs Kommune vil nu notere alle de fremsatte forslag og kommentarer. Disse input vil blive taget med i overvejelserne, når byrådet skal tage stilling til de endelige forslag i efteråret. Kommunen er fortsat åben for borgernes inputs i denne vigtige fase.

Yderligere blev der den 16. maj 2024 afholdt et dialogmøde for 50 lodsejere, som bor på Nimtoftevej og Slotsgade. Mødet havde til formål at informere om ekspropriationsprocessen, så lodsejerne har en klar forståelse af de næste trin. Den endelige beslutning om dette forventes ligeledes truffet i efteråret.

Formanden for Ryomgård Distriktsråd, Michael Mikkelsen, udtalte sig om de positive aspekter ved møderne. Han roste især den store spørgelyst blandt deltagerne og understregede, at linje- og cykelstier endnu ikke er besluttet. Ryomgård Distriktsråd vil støtte op om processen og hjælpe med at facilitere dialogen. For yderligere spørgsmål kan borgere kontakte trafik@ryomgaard.dk.

Kommunen og Ryomgård Distriktsråd ser frem til at arbejde videre med borgernes mange konstruktive bidrag og håber på fortsat aktiv deltagelse i dialogen om Nord-syd-vejens forløb.

https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/80-borgere-kom-med-ideer-til-nord-syd-vejens-forloeb-igennem-ryomgaard-549906858028685/

Kilde: Syddjurs Kommune