Hjælp til trængte idrætsforeninger og forsamlingshuse

Profilbillede
dato

På det seneste møde i Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede politikerne at støtte de foreninger og forsamlingshuse, der har en trængt økonomi på grund af nedlukningen. For første kvartal 2021 opkræver Syddjurs Kommune derfor ikke gebyrer for brug af hallerne og 30 forsamlingshuse og idrætsforeninger fik støtte fra den nyetablerede Covid19-pulje.

I februar åbnede Syddjurs Kommune en ny pulje, som hvor foreninger og forsamlingshuse kunne søge støtte til reelle tab på grund af Covid19. Ansøgere skulle redegøre for hvordan de havde søgt anden kompensation, reduceret udgifter og iværksat nye aktiviteter, som kunne give alternative indtægter.

Der er indkommet i alt 30 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 566.260 kr. Af de indkomne ansøgninger er de tre fra Idrætsforeninger, mens de resterende 27 er fra forsamlingshuse.

En håndfuld forsamlingshuse har fået et decideret underskud, mens langt hovedparten af forsamlingshusene har kunnet holde skinnet på næsen og i stedet tæret på egenkapitalen, som ellers er blevet opbygget til investeringer og forbedringer i husene. De fire hårdt ramte forsamlingshuse er Tåstrup, Nimtofte, Søby forsamlingshuse samt Balle Kulturcafé, som har fået bevilget mellem 12.900 kr. og 20.000 kr. til at dække deres underskud. Hver af de andre 23 forsamlingshuse og de tre idrætsforeninger fik bevilget 5.000 kr. hver som anerkendelse af de vanskelige vilkår, de står i.

Samtidig blev det besluttet ikke at opkræve gebyrer hos idrætsforeningerne for brug af idrætshaller i første kvartal 2021, hvor hallerne har været lukket ned. Gebyrindtægten for første kvartal udgør 540.000 kr., som Syddjurs Kommune normalt opkræver og videresender det til idrætshallerne. I stedet finansierer Syddjurs Kommune den indtægt, som hallerne ellers skulle have haft fra foreningerne.

Formanden for plan, udvikling og kultur, Riber Hog Anthonsen udtaler:

"Med genåbningen kan vi igen begynde at mødes igen, og jeg er glad for at vi kan give idrætsforeningerne og forsamlingshusene en hjælpende hånd. De skaber rammerne for vores stærke fællesskaber, som gør Syddjurs til en god kommune at bo i"

Hvis din idrætsforening har brug for vejledning til genstarten, så kontakt udviklingskonsulent Kristian Olsen på krol@syddjurs.dk eller tlf. 2945 0979

Kilde: Redaktionen