Leder til Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Syddjurs Kommune søger en leder, der i samarbejde med den øvrige ledelse i familie kan sætte retning og rammer for fremtidens Sundhedspleje i Syddjurs Kommune. Vi søger en leder, der brænder for børn og ungeområdet, har en stærk faglig profil og som ser en naturlig sammenhæng mellem faglighed, økonomi og et godt arbejdsmiljø.

Sammen med de øvrige afdelinger på Familieområdet, samt Dagtilbud- og Skoleområdet er Sundhedsplejen er i gang med at øge samarbejdet på tværs med henblik på at styrke løsningen af vores fælles kerneopgave omkring børn, unge og familier i Syddjurs Kommune. Det får du mulighed for at sætte dit faglige præg på i samspil med både den øvrige ledelse på familieområdet og medarbejderne.

Som leder af Sundhedsplejen får du direkte reference til Familiechefen og du bliver personaleleder for gruppe af fagligt kompetente og engagerede sundhedsplejersker på i alt 19 samt en administrativ medarbejder. Gennem kompetent ledelse og med en tydelig faglig og strategisk retning skal du sikre, at indsatser og de daglige opgaver, løses med høj kvalitet og bedst mulig udnyttelse af medarbejdernes kompetencer, samt fagligt fokus på at understøtte medarbejderne i at navigere i de komplekse opgaver.

Du bliver en del af den samlede ledergruppe på familieområdet, som består af Familierådgivningscentret (myndighedsafdeling) og Center for Børn, Unge og Familier (udfører). Du skal arbejde særlig tæt sammen med de to områder, men også med Dagtilbuds- og Skoleområdet – herunder PPR – for at sikre det daglige samarbejde og sammenhængskraften på familieområdet. Derudover skal du trives med samarbejdet med interessenter i regionen og ligeledes have fokus på snitflader til civilsamfundet.

Sammen med familiechefen og den øvrige ledergruppe er du ansvarlig for drift, økonomi, faglig udvikling og aktuelt særligt fokus på det tværgående samarbejde, som er forudsætningen for, at vi lykkes med løsningen af opgaverne omkring børn, unge og familier i Syddjurs Kommune.

Du skal komme med faglig indsigt om opgaverne i Sundhedsplejen og gerne med ledelseserfaring af såvel faglighed og drift, økonomi, som arbejdsmiljø. Derudover skal du have lyst til at indgå i tæt samarbejde med hele organisationen, hvor Sundhedsplejen bidrager til flere tværgående indsatser, som f.eks. gravide på niveau 3 og 4.

Uddannelses- og faglige kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse f.eks. sundhedsplejerske eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse
 • Erfaring med og indsigt i arbejde som sundhedsplejerske på både småbørns- og skoleområdet
 • Lederuddannelse på diplomniveau eller ønske om gennemførelse heraf
 • Erfaring med ledelse, økonomistyring og tværfagligt samarbejde
Personlige kompetencer:
 • Du har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Du skaber overblik og gennemsigtighed gennem tydelig struktur og koordination
 • Du er inspirerende, præstationsorienteret og eksperimenterende for at finde den rette vej
 • Du involverer medarbejderne og sikrer følgeskab
 • Du går forrest og bagerst alt efter behovet
 • Du har fokus på at skabe et udviklende og godt arbejdsmiljø
 • Du handler og træffer de nødvendige beslutninger
Vi tilbyder en fantastisk arbejdsplads, hvor vi gør det sammen. Vi er et fællesskab af fagligt kompetente medarbejdere med både sundhedsfaglig baggrund, samt forskellige terapeutiske overbygninger, som bl.a. Susan Harts 1-årige efteruddannelse i neuro-affektiv udviklingspsykologi, EMS, Dispuks Familieterapiuddannelse og autismepilotuddannelsen. Vi arbejder tæt sammen, og vejen er kort fra tanke til handling i forhold til at lave fagligt og økonomisk gode løsninger.

Familie
Sundhedsplejen er overordnet opdelt med to teams, hvoraf det ene arbejder med småbørn og er fordelt i tre mindre geografisk opdelte teams, samt et andet team, der arbejder med skolebørn.

Sundhedsplejen indgår som en vigtig afdeling i Familie, der i øvrigt omfatter enhederne:
 • Familierådgivningscentret (myndighed)
 • Center for børn, Unge og Familier (udfører)
Der er et tæt samarbejde med vores sekretariat, som blandt andet bistår med økonomimedarbejdere, der understøtter i forhold til økonomistyring og opfølgning.

Du forventes at kunne tiltræde stillingen den 1. marts 2024.

Praktisk
Sundhedsplejen har kontor i Hornslet, og klinikker i Kolind, Ryomgård, Mørke, Rønde og Ebeltoft.

Løn og ansættelse sker efter konkret forhandling og gældende overenskomst, og vil afspejle din erfaring og kompetencer.

Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024 kl. 12.00

Første samtale afholdes den 15. januar 2024.

Anden samtale afholdes den 23. januar 2024.

De ansøgere som går videre til anden samtalerunde, vil blive bedt om at deltage i en test inden anden samtale og får udleveret en opgave til præsentation ved anden samtale.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Familiechef Mette Thomsen på 24 97 38 66.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5958295

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet