Medarbejder til afdeling på tværs af Familie-, Social- og Beskæftigelsesområdet

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Medarbejder søges til tværgående og helhedsorienteret myndighedsafdeling: Styrket Helhed i Syddjurs Kommune.  

Der er tale om en fast fuldtidsstilling. 

Da eksisterende indsatser i nogle tilfælde er utilstrækkelige, har Byrådet i Syddjurs Kommune besluttet at oprette en afdeling på tværs af Beskæftigelse og Social- og Familieområdet. Denne har til formål at få borgere med særligt komplekse problemer i job eller uddannelse samtidig med at skabe øget trivsel for både børn og forældre.
 
Afdelingen arbejder med en helhedsorienteret plan for borgeren og en intensiv koordinering af indsatserne. Målgruppen er de borgere, der modtager indsatser fra flere forskellige forvaltninger, og hvor de almindelige indsatser ikke er tilstrækkelige. Det drejer sig ofte om børnefamilier, der har haft en indsats i familierådgivningscentret i en årrække, og hvor forældrene er på offentlig forsørgelse. Vi tror på, at borgerne gennem vores indsats, som primært består af det nære relationelle arbejde, vil opnå en varig og lønnet tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover skal borgernes børn opnå trivsel, sundhed og udvikling, så deres udviklingspotentiale understøttes.  

Du skal som medarbejder, være med til at videreudvikle en praksis og kultur, som understøtter, at borgeren og dennes families situation er udgangspunkt for indsatsen. Vi arbejder målrettet med at styrke borgerens motivation til at kunne agere og være aktør i eget liv. I afdelingen arbejder vi intensivt sammen med familierne og indgår selv som en del af løsningen til at realisere de mål, som borgerne sætter for deres vej mod nye mål. 

Som medarbejder vil du blive en del af en organisation med god stemning, spændende udvikling, høj faglighed, gode kolleger samt tæt faglig ledelse og støtte. 

Vi forventer, at du:  

 • er uddannet socialrådgiver/formidler eller har anden relevant uddannelse med erfaring fra myndighedsområdet. Erfaring med mere end ét af områderne (socialområdet, familieområdet eller beskæftigelsesområdet) er et stort plus 
 • trives i myndighedsrollen, og kan se mulighederne i at arbejde med såvel Servicelov, Barnets lov som LAB lov 
 • har blik for hvordan den helhedsorienterede tilgang til familierne kan fremme deres udvikling  
 • kan se fordelen i at arbejde med én samlet handleplan på tværs af lovområder 
 • er innovativ og fleksibel i din tænkning, handling og i samarbejdet med børn, unge og voksne i udsatte positioner; samt i tværgående organisatoriske relationer 
 • har kendskab til eller erfaring med LØFT, Empowerment eller netværksinddragende metoder: som eksempelvis Signs Of Safety, familierådslagning og recovery  
 • er god til at skabe trygge relationer med både børn og voksne, som er båret af faglighed og professionalisme - samt ikke mindst en tro på, at alle kan finde en plads på arbejdsmarkedet  
 • er nysgerrig på andre områders og professioners lovgivning, metoder og deres anvendelse 
 • kan arbejde systematisk og struktureret samt har gode kommunikative evner i både skrift og tale 
 • har en anerkendende tilgang og tænker i muligheder og løsninger 
Vi kommer primært til at arbejde i borgernes hjem og på tværs af mange samarbejdsflader, herunder skoler praktiksteder, psykiatri, rusmiddelcenter, PPR, børnehaver m.fl. 

Vi tilbyder dig:  
 • et meningsfyldt arbejde med mulighed for at gøre en forskel for mennesker i en udsat position 
 • et spændende og fagligt udfordrende job, hvor fokus er på kerneopgaven i socialfagligt arbejde 
 • en mulighed for en høj grad af faglig udvikling og udbygning af kompetencer 
 • at blive en del af et team, som er båret af et stærkt kollegialt sammenhold i afdelingen, høj faglighed og tæt sparring  
 • at have en nærværende og inddragende ledelse 
 • Afdelingen har en selvstændig leder og består af i alt 8 medarbejdere, som er sammensat så de nødvendige lovgivningsmæssige kompetencer er til stede eller kan tilvejebringes, således at afdelingen med hjælp fra den øvrige organisation er i stand til at træffe beslutninger af myndighedsmæssig karakter 
 • Vi modtager supervision ved ekstern supervisor 
Det samlede antal sager i afdelingen, vil løbende ligge på 50 - 70 familier, afhængig af de opnåede resultater. 

I det daglige referer du til lederen af Styrket Helhed. Fysisk er teamet i administrationsbygningen i Hornslet, Tingvej 17, men du skal påregne, at der også er fysiske møder i de øvrige afdelinger i Syddjurs Kommune, hjemme hos borgeren samt i relevante virksomheder, hvorfor kørekort er et krav til jobbet. Der stilles kommunebil til rådighed. 

Der forventes en vis fleksibilitet i relation til arbejdstiden, idet familierne ind imellem, vil kunne have brug for support uden for almindelig arbejdstid.  

Tiltrædelse forventes 1. juni 2024 eller snarest muligt.  

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.  

Yderligere information:  

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Louise Skov på 51 52 83 75 

Ansøgningsfrist søndag den 21. april 2024 kl.12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 25. april 2024.  

Ved ansættelse indhentes straffeattest ved evt. ansættelse.  

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6019196

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet