Myndighedsleder til Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Syddjurs Kommune søger en driftsstærk leder, der i samarbejde med den øvrige ledelse vil skabe resultater i Familierådgivningscentret. Vi søger en leder, der brænder for børn og ungeområdet, har en stærk socialfaglig profil og som ser en naturlig sammenhæng mellem faglighed, økonomi og et godt arbejdsmiljø.

Som myndighedsleder får du direkte reference til familiechefen og du bliver personaleleder for ca. 30 medarbejdere på myndighedsområdet – herunder en anbringelseskonsulent og vores team af døgnvagter. På nuværende tidspunkt er der to faglige koordinatorer, men da vi er i gang med en proces omkring organisering som følge af Barnets Lov, er det uafklaret, hvorledes strukturen ser ud fra 1. januar 2024.

Du bliver en del af den samlede ledergruppe på familieområdet, som består af Center for børn, unge og familier (udfører) og Sundhedsplejen. Du skal også arbejde tæt sammen med PPR,Skoler og Daginstitutioner, samt voksenområdet for at skabe sammenhæng og kvalificere den nødvendige tværgående indsats.

Sammen med familiechefen og den øvrige ledergruppe er du ansvarlig for drift, økonomi og faglig udvikling i Familierådgivningscentret, hvor vi også er i fuld gang med forberedelser til implementeringen af barnets lov. Aktuelt har vi særligt fokus på at holde fast i den økonomiske styring på området, samt sikre et godt samarbejdet med udfører om at levere målrettede og effektive indsatser til familierne med afsæt i et politisk vedtaget ydelseskatalog med serviceniveaubeskriver for udførerområdet. Derudover bidrager vi også til flere tværgående indsatser, som f.eks. den koordinerede ungeindsats.

Uddannelses- og faglige kvalifikationer:

 • Relevant uddannelse f.eks. socialrådgiver
 • Erfaring med og indsigt i myndighedsarbejdet på det specialiserede børneområde
 • Erfaring med ledelse, økonomistyring og tværfagligt samarbejde
 • Lederuddannelse på diplomniveau eller ønske om gennemførelse heraf
 • Gerne erfaring med at arbejde med DUBU og ICS
Personlige kompetencer:
 • Du har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Du skaber overblik gennem tydelig struktur og koordination
 • Du er inspirerende, præstationsorienteret og eksperimenterende for at finde den rette vej
 • Du involverer medarbejderne og sikrer følgeskab
 • Du går forrest og bagerst alt efter behovet
 • Du handler og træffer de nødvendige beslutninger
Vi tilbyder en fantastisk arbejdsplads, hvor vi gør det sammen. Vi er et fællesskab af fagligt dygtige medarbejdere, som brænder for at skabe gode løsninger for familierne. Vi arbejder tæt sammen, og der er mulighed for at lave løsninger i et tæt samarbejde på tværs af områderne. Med den rigtige løsning er der kort fra tanke til handling.

Familie

Familierådgivningscentret er organisatorisk opdelt med en modtagelse, der vurderer underretninger og nye sager, et team, der varetager børnesager og et team, der varetager ungesager, samt en specialrådgivning, der foretager målgruppevurderinger og håndterer sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Familierådgivningscentret indgår som en vigtig afdeling i Familie, der i øvrigt omfatter enhederne:
 • Center for Børn, Unge og Familier (Udfører på børne- og ungeområdet)
 • Sundhedsplejen
Der er et tæt samarbejde med Sekretariatet, som blandt andet bistår med en juridisk konsulent, økonomimedarbejdere, der understøtter i forhold til økonomiopfølgning samt administrativ hjælp til eksempelvis betjening i Børn-og Ungeudvalget.

Praktisk

Familierådgivningscentret har base i administrationsbygningen i Hornslet på adressen Tingvej 17, 8543 Hornslet.

Løn og ansættelse sker efter konkret forhandling og gældende overenskomst, og vil afspejle din erfaring og kompetencer.

Ansøgningsfristen er den 15. november 2023 kl. 12.00

Samtale afholdes den 21. november 2023.

Anden samtale afholdes den 28. november 2023.

De ansøgere som går videre til anden samtalerunde, vil blive bedt om at deltage i en test inden anden samtale og får udleveret en opgave til præsentation ved anden samtale.

Du forventes at kunne tiltræde stillingen den 1. januar 2024.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos familiechef Mette Thomsen på 24 97 38 66.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. 

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5924640

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet