Socialfaglig blæksprutte, der elsker struktur, orden og administration søges til et årsvikariat i Familierådgivningscentret i Syddjurs kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I forbindelse med effektueringen af Barnets Lov fra januar 2024, har vi opnormeret på flere områder i Familierådgivningscentret, og søger i den forbindelse en socialrådgiver, socialformidler eller kontoruddannet, der brænder for at understøtte den administrative socialfaglige kerneopgave. Vi søger en profil, der ønsker at indgå i et spændende arbejdsfællesskab i Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune, som har flair for de administrative opgaver.

Du bliver en del af en myndighedsafdeling, hvor vi med fokus på kerneopgaven omkring de udsatte børn, unge og familier har et højt fagligt niveau og et godt arbejdsmiljø. Aktuelt er vores hverdag præget af fokus på implementering af Barnets lov, hvor følgende elementer indgår:

 • Barnet/den unges inddragelse i sagsprocesser omkring eget liv
 • Inddragelse og involvering af forældreansvaret
 • Inddragelse af netværk
 • Tværfagligt samarbejde
Om stillingen:

Da stilling er nyoprettet, vil du med dit socialfaglige afsæt have mulighed for at præge, hvordan stillingen og arbejdsopgaverne skal udføres og tilrettelægges. Arbejdsopgaverne vil være forskelligartede administrative opgaver, bl.a. aktindsigter, journalisering, administrativ hjælp til enkeltopgaver i forbindelse med vores børn- og unge udvalgssager, oprettelse og rettelser af indsatser i vores fagsystem DUBU, diverse administrative opgaver der løbende opstår mm.

Om Familierådgivningscentret:

Familierådgivningscentret er en del af Familieområdet, som også består af Sundhedsplejen og Center for Børn, Unge og Familier (udførerenhed).

Familierådgivningscentret består af 35 socialrådgivere, en anbringelseskonsulent, to teamledere og en myndighedsleder. Afdelingen er organiseret med et Modtagelsesteam, Børneteam (0-12 år), Ungeteam (13-23 år) og Specialteam (børn og unge med funktionsnedsættelser).

Vi vægter, at der med afsæt i vores kerneopgave, er høj grad af medinddragelse både i det daglige arbejde og i de opgaver, der løses i afdelingen. Du vil således blive en del af en organisation med høj faglighed og en spændende faglig udvikling, hvor vi vægter åbenhed og respekt, og ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor vi er forbundne og forpligtede.

Vi forventer af dig:  
 • At du har en relevant uddannelse, gerne socialfaglig eller kontoruddannet med erfaring inden for offentlig forvaltning
 • At du hurtigt kan skabe overblik og systematik omkring dine opgaver
 • At du kan arbejde meget selvstændigt og sammen med andre, da du er den eneste i denne stilling i afdelingen
 • At du kan arbejde systematisk og struktureret – og har høje forventninger til kvaliteten i dine opgaver
 • At du kan bevare både overblik og godt humør i perioder med travlhed 
 • At du er innovativ og åben overfor alternative løsninger 
 • At du møder positiv ind på arbejde med fokus på kerneopgaven  
 • At du kan se dig selv arbejde i en politisk ledet organisation
 • At du er klar til at få evalueret dit arbejde løbende 
Vi tilbyder dig:
 • Et meningsfuldt job i en ambitiøs afdeling 
 • En arbejdsplads med engagerede og motiverede kollegaer 
 • En arbejdsplads med fleksibel arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde
 • Frugt og kaffeordning
Klik ind på vores hjemmeside og læs mere, herunder vores Børn- og ungepolitik, Børn i Fællesskab samt vores ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Tjenestestedet er i Hornslet, hvortil der er gode forbindelser med både bil og kollektiv trafik.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Der er mulighed for ansættelse på mellem 32 – 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 23. april 2024 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 25. april 2024.

Du vil blive ringet op den 23. eller 24. april 2024, hvis du inviteres til samtale.
  
I din ansøgning skal du skrive, hvornår du kan tiltræde, og du skal vedhæfte CV og relevant uddannelsesbevis.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Myndighedsleder Louise Barner Madsen på 21 66 99 27.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

 Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6024921

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet