Socialrådgivere/Socialformidlere søges til faste stillinger i Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I forbindelse med effektueringen af Barnets Lov fra januar 2024, har vi opnormeret og søger i den forbindelse socialrådgivere, der ønsker at indgå i et spændende arbejdsfællesskab i Familierådgivningscentret i Syddjurs Kommune. Vi søger socialrådgivere til vores Specialrådgivning, Børneteam og Ungeteam.

Bliver du ansat i Syddjurs Kommune, Familierådgivningscenter, vil du blive en del af en myndighedsafdeling med et højt fagligt niveau og et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder med rådgivning af børn- og unge og familier med fokus på:

 • Barnet/den unges inddragelse i sagsprocesser omkring eget liv
 • Inddragelse og involvering af forældreansvaret
 • Inddragelse af netværk
 • Tværfagligt samarbejde
Om Familierådgivningscentret:

Familierådgivningscentret er en del af Familieområdet, som også består af Sundhedsplejen og Center for Børn, Unge og Familier (udførerenhed).

Familierådgivningscentret består af 35 socialrådgivere, en anbringelseskonsulent, to teamledere og én myndighedsleder. Afdelingen er organiseret med et Modtagelsesteam, Børneteam (0-12 år), Ungeteam (13-23 år) og Specialteam (børn og unge med funktionsnedsættelser).

Vi vægter, at der er høj grad af medinddragelse både i det daglige arbejde og i de afgørelser, der træffes. Vi lægger vægt på, at ingen er alene med svære beslutninger, men at sagerne er et fælles ansvar i gruppen, som løftes i tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen.    
Du vil blive en del af en organisation med god stemning, høj faglighed og spændende udvikling. I et arbejdsmiljø, hvor vi vægter åbenhed og respekt, og ønsker at skabe en arbejdsplads, hvor vi er forbundne og forpligtet.

Lidt om Specialrådgiverteamet:

I Specialrådgiverteamet arbejdes der med børn og unge med funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom i alderen 0-23 år. Der ydes bl.a. rådgivning og iværksættelse af kompenserende ydelser, herunder hjemmetræning, merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Lidt om Børn og Ungeteamet:

I Børneteamet (0-12 år) og Ungeteamet (13-18/23 år) arbejdes der både med forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge. Der arbejdes med stor inddragelse af både vores almenområde og vores interne udfører område.

Vi forventer af dig:  
 • At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • At du har erfaring/kendskab til myndighedsarbejde på børne-ungeområdet og/eller handicapområdet.
 • At du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • At du kan arbejde systematisk og struktureret – og har høje forventninger til kvaliteten i sagsbehandlingen
 • At du kan bevare både overblik og godt humør i perioder med travlhed 
 • At du er innovativ og åben overfor alternative løsninger 
 • At du står for en anerkendende tilgang i mødet med borgeren og trives i rollen som myndighedsrådgiver 
 • At du kan se dig selv arbejde i en politisk ledet organisation
 • At du er klar til at få evalueret dit arbejde løbende 
Vi tilbyder dig:
 • En mentorordning
 • Et meningsfuldt job i en ambitiøs afdeling 
 • Ekstern supervision
 • En arbejdsplads med engagerede og motiverede kollegaer 
 • En arbejdsplads med fleksibel arbejdstid og mulighed for hjemmearbejde
 • Frugt og kaffeordning
Klik ind på vores hjemmeside og læs mere, herunder vores Børn- og ungepolitik, Børn i Fællesskab samt vores ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Tjenestestedet er i Hornslet, hvortil der er gode forbindelser med både bil og kollektiv trafik.

Kørekort er en nødvendighed og der er mulighed for lånebil.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Ansøgningsfrist er mandag den 19. februar 2024 kl. 8.00

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 20. februar 2024, og du vil derfor blive kontaktet i løbet af mandag den 19. februar 2024, hvis vi inviterer dig til samtale.
  
I din ansøgning skal du skrive, om du ønsker stillingen på socialområdet eller specialområdet, hvornår du kan tiltræde, og du skal vedhæfte CV og eksamensbevis.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Myndighedsleder Louise Barner Madsen på telefon 21 66 99 27.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 19-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5983206

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet