Syddjurs Kommune: Socialrådgiver/Socialformidler til Familierådgivningscentret – Syddjurs Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Socialrådgiver/Socialformidler søges til fast stilling i Familierådgivningscentret – børn og unge med funktionsnedsættelser

Der er tale om en fast stilling i Familierådgivningscenterets Specialrådgivning, med start den 1. oktober 2023 eller snarest derefter.  

Bliver du ansat i Syddjurs Kommune, Familierådgivningscentret, vil du blive en del af en myndighedsafdeling med et højt fagligt niveau og et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder intensivt med børn- og ungesagerne fra den første bekymring til foranstaltning, og vi har fokus på:
 

 • Barnet/den unges involvering i egen sag
 • Inddragelse og involvering af forældreansvaret
 • Inddragelse af netværk
 • Tætte opfølgninger
 • Tværfagligt samarbejde
I Familierådgivningscentret arbejder vi intensivt med børnesagerne og prioriterer at give plads til ambitiøs faglighed og håndholdte løsninger for det enkelte barn/unge og familie.

Om Familierådgivningscentret:
Familierådgivningscentret er en del af Social og Familie, som også består af Sundhedsplejen, Center for Børn, Unge og Familier (udførerenhed), Socialcentret, Rusmiddelcentret, udfører enhederne på voksenområdet og et fælles Sekretariat.

Familierådgivningscentret består af cirka 30 socialrådgivere, to faglige koordinatorer og en myndighedsleder. Du vil blive en del af en afdeling, hvor vi har et stort fokus på arbejdet med småbørn, unge og børn/unge med funktionsnedsættelser. Aktuelt er der et Modtagelsesteam, Børneteam (0-12 år), Ungeteam (13-23 år) og Specialteam (børn og unge med funktionsnedsættelser). Vi arbejder lige nu på at finde vores fremtidige organisering, når Barnets Lov skal effektueres pr. 01.01.24.

Om Specialrådgiverteamet:
I Specialrådgiverteamet arbejdes der med børn og unge med funktionsnedsættelser eller alvorlig sygdom i alderen 0-23 år. Her er et stort fokus på den unge og den unges familie i et helhedsperspektiv – altid med udgangspunkt i barnets behov. Vi yder rådgivning og foranstalter i forhold til kompenserende ydelser, herunder merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og aflastning.

Desuden arbejders der med børnefaglige undersøgelser, iværksættelse af foranstaltninger, handleplaner, opfølgninger samt anbringelser, med eller uden samtykke.
 
Vi vægter, at der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, der skal træffes. Vi lægger vægt på, at ingen er alene med svære beslutninger, men at sagerne er et fælles ansvar i gruppen, som løftes i tæt samarbejde med kollegaer og ledelsen.    
 
Du vil blive en del af en organisation med god stemning, høj faglighed, spændende udvikling, sund trivsel og ledelsesmæssig understøttelse.

Vi forventer af dig:  
 • At du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • At du har erfaring/kendskab til myndighedsarbejdet på børne- og handicapområdet, herunder forståelse af Serviceloven og gerne en erfaring inden for §§41 og 42
 • At du kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • At du kan arbejde systematisk og struktureret – og har høje forventninger til kvaliteten i sagsbehandlingen
 • At du kan bevare både overblik og godt humør i perioder med travlhed 
 • At du er innovativ og åben overfor alternative løsninger 
 • At du står for en anerkendende tilgang i mødet med borgeren og trives i rollen som myndighedsrådgiver 
 • At du er klar til at få evalueret dit arbejde løbende.
Vi tilbyder dig:
 • En mentorordning
 • Et meningsfuldt job i en ambitiøs afdeling 
 • Ekstern supervision
 • En arbejdsplads med engagerede og motiverede kollegaer 
 • En arbejdsplads med fleksibel arbejdstid og hjemmearbejdsplads  
 • Frugt og kaffeordning
Klik ind på vores hjemmeside og læs mere, herunder vores Børn- og ungepolitik, Børn i Fællesskab samt vores ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Tjenestestedet er i Hornslet, hvortil der er gode forbindelser med både bil og kollektiv trafik.

Kørekort er en nødvendighed og der er mulighed for lånebil.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Ved tilbud om ansættelse indhentes attester efter gældende retningslinje. 

Ansøgningsfrist er onsdag den 20. september 2023

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 22. september 2023
  
I din ansøgning skal du skrive, hvornår du kan tiltræde, og du skal vedhæfte CV og eksamensbevis.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos konstitueret Myndighedsleder Louise Barner Madsen på telefon 21 66 99 27.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. 
(De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på www.syddjurs.dk/job

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
 
 Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-09-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://syddjurs.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=8dc4cbc4-d873-42e5-8260-72f216ad457c

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5904729

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet