Tale-hørekonsulenter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Syddjurs Kommune pr. 1. januar 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

PPR Syddjurs Kommune søger to engagerede tale-hørekonsulenter til faste stillinger på hhv. 30-37 og 15-20 timer/uge.

Vi søger to fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, der kan arbejde selvstændigt, fleksibelt og tværfagligt i en travl og spændende dagligdag. Den ene stilling vil til dels blive med opgaveløsning på specialområdet. PPR er en tværfaglig sammensat afdeling bestående af 25 ansatte fordelt på psykologer, konsulenter, tale-hørekonsulenter og fysio- og ergoterapeuter.

I PPR arbejder vi undersøgende, vurderende og konsultativt med råd og vejledning om børns trivsel og udvikling. Dette sker med fokus på barnet i sin kontekst og i samarbejde med forældre, skoler, dagtilbud og tværprofessionelle samarbejdspartnere.

PPR Syddjurs er organisatorisk forankret i Børn og Læring. Inklusion og arbejdet omkring skolernes og dagtilbuddenes læringsmiljøer står højt på kommunens dagsorden.

PPR Syddjurs er en arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø med kompetente og fagligt engagerede kolleger, der vægter refleksion, samarbejde og humor.

Kvalifikationer vi lægger vægt på:

Du kan varetage praksisnær og videnskabeligt underbygget rådgivning og intervention inden for det logopædiske felt til centrale og decentrale fagpersoner.

 • Du har en relevant logopædfaglig uddannelse og erfaring inden for det logopædiske arbejdsområde, gerne inden for specialområdet.
 • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt have overblik til at planlægge og prioritere diverse arbejdsopgaver.
 • Du er stærk i relationen til andre mennesker og god til at samarbejde.
 • Du har drive, er opsøgende og kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i opgaveudførelsen og har lyst til at bidrage ind i udviklingsopgaver.
 • Certificering inden Hanen-programmerne og lyst til at afholde kurser.
Arbejdsopgaver:
 • Yde konsultativ bistand samt faglig rådgivning til forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skole.
 • Vidensbaseret og praksisnær rådgivning og vejledning til det pædagogiske personale og forældre.­
 • Talepædagogiske undersøgelser samt undervisning af børn 0-18 år.
 • Udarbejde skriftlige sproglige vurderinger.
 • Evt. rådgivning, vejledning og indsatser i kommunens specialinstitution.
 • Evt. gennemførelse af kurser inden for Hanen-konceptet.
Ønsker du yderligere informationer, bedes du rette henvendelse til leder af PPR Christina Vingborg på 20 34 58 85

Ansøgningsfrist er den 15. november 2023 kl. 23.00.

Ansættelsessamtalerne finder sted den 23. november 2023.

Opstart den 1. januar 2024.

Du bedes vedlægge eksamensbevis/-er ved ansøgningen og evt. udtalelser.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Tingvej 17, 8543 Hornslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5927848

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet